call
0908 161 862

CÔNG TY NHÂN TINH CHUYÊN DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp nhằm hoàn tất nghĩa vụ thuế trong khoảng thời gian cụ thể của doanh nghiệp.

 

Tại sao phải quyết toán thuế ?

Quyết toán thuế là nhằm phát hiện các hành vi trốn, lậu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tiêu thụ đặc biệt… để truy thu lại cho ngân sách nhà nước đồng thời xử phạt đối với các hành vi đó.

 

Khi nào doanh nghiệp cần phải thực hiện quyết toán thuế ?

Vào thời điểm kết thúc năm tài chính hay giải thể doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

 

Nội dung công việc dịch vụ quyết toán thuế

* Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

* Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

* Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.

* Kiểm tra lại số liệu kế toán của các năm, xem cách phân bổ hạch toán.

* Lên báo cáo về những rủi ro của doanh nghiệp khi quyết toán thuế cuối năm.

* Xử lý, hoàn thiện hệ thống SSKT đảm bảo quyết toán thuế: Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản, sổ nhật ký chung.

* Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.

* Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp đồng thời trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

* Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế cũng như các rủi ro chắc chắn của doanh nghiệp

* Hỗ trợ giải trình quyết toán thuế

* Đại diện cho Doanh nghiệp để làm việc với Cơ Quan Thuế, giải trình hợp lý tất cả các vấn đề mà Cơ Quan Thuế yêu cầu giải trình.

 

Bảng báo giá dịch vụ quyết toán thuế

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LOẠI HÌNH KINH DOANH

HÓA ĐƠN PHÁT SINH

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

- Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm
- Quyết toán thuế TNDN bằng phần mềm HTKK
- Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

* Sản xuất - xuất khẩu

 

* Xây dựng
(Lưu ý: mỗi giá trị hợp đồng dưới tám trăm triệu đồng)

- Không phát sinh

 

- Có phát sinh vào/ra

 

- Trường hợp đặc biệt

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

 

* Thỏa thuận

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ quyết toán thuế trọn gói chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

VĂN PHÒNG CÔNG TY 

14 đường số 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Email : [email protected]
Điện thoại : 0908161862- Ms Loan

Thông tin xe đặt
Thông tin người đặt
Tổng giá trị:
{{ cart.total | money }}₫
Họ tên người đặt
Số điện thoại liên hệ
Ghi chú đơn hàng
warning{{ cart.error }}