call
0908 161 862

Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính năm 2020 tại TpHCM, Bình Dương

 

1. Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Có hai loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất.

 

 

2. Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế bao gồm

* Các tờ khai quyết toán thuế:

– Tờ khai quyết  toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

* Bộ báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

Phụ lục đi kèm:

– Thuyết minh BCTC

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

3. Thời hạn nộp báo cáo

–  Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kế thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ: Thời hạn bộ nộp BCTC năm 2014 chậm nhất sẽ là ngày 31/03/2015. Thời hạn nộp báo cáo cũng là thời gian nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

–  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

 

** Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm :

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LOẠI HÌNH KINH DOANH

HÓA ĐƠN PHÁT SINH

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm HTKK (mã vạch)
- Báo cáo thuế TNCN bằng phần mềm HTKK

 

* Dịch vụ - Tư vấn 


* Khách sạn 


* Thương mại

 

 - Không phát sinh

 

 - Có phát sinh vào/ra

 

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

- Lập phiếu thu – chi
- Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
- Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản 
- Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng 
- Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
- Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí 
- Lập bảng lương và soạn hợp đồng

* Nhà hàng

 

* Vận tải

 

* Nhập khẩu

- Không phát sinh

 

- Có phát sinh vào/ra

 

- Trường hợp đặc biệt

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

* Thỏa thuận

3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

- Quyết toán thuế  TNCN bằng phần mềm
- Quyết toán thuế  TNDN bằng phần mềm HTKK
- Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

* Sản xuất - xuất khẩu

 

* Xây dựng
(Lưu ý: mỗi giá trị hợp đồng dưới tám trăm triệu đồng)

- Không phát sinh

 

- Có phát sinh vào/ra

 

- Trường hợp đặc biệt

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

* Thỏa thuận

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại TpHCM, Bình Dương

VĂN PHÒNG CÔNG TY 

14 đường số 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : phuongloan689@gmail.com
Điện thoại : 0908161862- Ms Loan

Thông tin xe đặt
Thông tin người đặt
Tổng giá trị:
{{ cart.total | money }}₫
Họ tên người đặt
Số điện thoại liên hệ
Ghi chú đơn hàng
warning{{ cart.error }}
-->