call
0908 161 862

      Là doanh nghiệp mới thành lập, nếu chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện các thủ tục, tư vấn kế toán cho doanh nghiệp; hướng dẫn về sử dụng hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, tư vấn các quy định về luật thuế hiện hành.

 

                                                             
     

      Dịch vụ kế toán thuế của công ty chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa các khoản chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả công việc rõ rệt.

Dịch vụ kế toán của công ty chúng tôi được triển khai dành cho những doanh nghiệp chưa hoặc không tổ chức bộ máy kế toán. Chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý toàn bộ các công việc liên quan đến kế toán từ việc làm thủ tục với cơ quan thuế, bảo hiểm lao động đến việc kiểm tra, rà soát chứng từ, lập sổ sách kế toán và quyết toán thuê quy định của nhà nước.
 

1. Dịch vụ Kế toán – Báo cáo thuế hàng tháng:

  • Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN theo quy định
  • Lập phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập kho.
  • Sổ nhật ký; sổ cái các tài khoản
  • Sổ quỹ tiền mặt; sổ quỹ tiền ngân hàng
  • Sổ chi tiết hàng tồn kho; công nợ phải thu, phải trả
  • Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa; bảng lương; soạn thảo hợp đồng
  • Báo cáo thống kê…

2. Báo cáo thuế hàng quý:

  • Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN, TNDN theo quy định

3. Dịch vụ Quyết toán thuế hàng năm:

  • Soạn và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
  • Soạn và nộp báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

4. Bảng giá dịch vụ kế toán:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LOẠI HÌNH KINH DOANH

HÓA ĐƠN PHÁT SINH

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm HTKK (mã vạch)
- Báo cáo thuế TNCN bằng phần mềm HTKK

 

* Dịch vụ - Tư vấn 


* Khách sạn 


* Thương mại

 

- Không phát sinh

 

 - Có phát sinh vào/ra

 

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

- Lập phiếu thu – chi
- Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
- Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản 
- Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng 
- Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
- Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí 
- Lập bảng lương và soạn hợp đồng

 

* Nhà hàng

 

* Vận tải

 

* Nhập khẩu

 

- Không phát sinh

 

- Có phát sinh vào/ra

 

- Trường hợp đặc biệt

 

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

* Thỏa thuận

3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

- Quyết toán thuế  TNCN bằng phần mềm
- Quyết toán thuế  TNDN bằng phần mềm HTKK
- Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

 

* Sản xuất - xuất khẩu

 

* Xây dựng
(Lưu ý: mỗi giá trị hợp đồng dưới tám trăm triệu đồng)

 

- Không phát sinh

 

- Có phát sinh vào/ra

 

- Trường hợp đặc biệt

 

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

* Thỏa thuận

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ kế toán, quyết toán thuế chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

VĂN PHÒNG CÔNG TY 

14 đường số 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Email : phuongloan689@gmail.com
Điện thoại : 0908161862- Ms Loan

Thông tin xe đặt
Thông tin người đặt
Tổng giá trị:
{{ cart.total | money }}₫
Họ tên người đặt
Số điện thoại liên hệ
Ghi chú đơn hàng
warning{{ cart.error }}
-->