call
0908 161 862

Báo cáo thuế là gì?

Khai báo thuế hay báo cáo thuế là việc Doanh Nghiệp tự  trình báo với Cơ Quan Thuế (là đơn vị đại diện cho Nhà Nước ) về số thuế phát sinh mà Doanh Nghiệp có trách nhiệm phải nộp.

Doanh nghiệp trình báo trên cơ sở Tự khai và tự chịu trách nhiệm về việc khai báo đó.

 Việc khai báo thuế được thực hiện bằng văn bản hoặc khai bằng điện tử và nộp cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Doanh Nghiệp. Hiện nay việc khai báo đa phần được thực hiện bằng khai báo điện tử.

Các loại thuế Doanh nghiệp phải nộp ?

  1. Thuế Xuất Nhập Khẩu.
  2. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
  3. Thuế bảo vệ môi trường.
  4. Thuế Môn Bài.
  5. Thuế Thu nhập cá nhân.
  6. Thuế GTGT.
  7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế:

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LOẠI HÌNH KINH DOANH

HÓA ĐƠN PHÁT SINH

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

- Báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm HTKK (mã vạch)
- Báo cáo thuế TNCN bằng phần mềm HTKK

 

* Dịch vụ - Tư vấn 


* Khách sạn 


* Thương mại

 

- Không phát sinh

 

 - Có phát sinh vào/ra

 

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

- Lập phiếu thu – chi
- Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
- Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản 
- Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng 
- Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
- Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí 
- Lập bảng lương và soạn hợp đồng

* Nhà hàng

 

* Vận tải

 

* Nhập khẩu

- Không phát sinh

 

- Có phát sinh vào/ra

 

- Trường hợp đặc biệt

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

* Thỏa thuận

3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

- Quyết toán thuế  TNCN bằng phần mềm
- Quyết toán thuế  TNDN bằng phần mềm HTKK
- Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC

* Sản xuất - xuất khẩu

 

* Xây dựng
(Lưu ý: mỗi giá trị hợp đồng dưới tám trăm triệu đồng)

- Không phát sinh

 

- Có phát sinh vào/ra

 

- Trường hợp đặc biệt

* 300.000 đồng

 

* 500.000-1.500.000 đồng

 

* Thỏa thuận

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

VĂN PHÒNG CÔNG TY 

14 đường số 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email : phuongloan689@gmail.com
Điện thoại : 0908161862- Ms Loan

Thông tin xe đặt
Thông tin người đặt
Tổng giá trị:
{{ cart.total | money }}₫
Họ tên người đặt
Số điện thoại liên hệ
Ghi chú đơn hàng
warning{{ cart.error }}
-->